Be live med oss varje måndag kl 21.00
Nu spelas bönerna in i förväg och publiceras på YouTube innan varje måndag. Var med oss i bönen... och speciellt kl 21!
Vi finns också på Facebook, välkommen att lämna in böneämnen där!