Jesus - Gud och människa

Julpredikan med Fredrik Sidenvall