Jesus för dig - Kapellet
Det oerhörda
Giv mig ett rent sinne – att jag må se dig,
ett ödmjukt sinne – att jag må höra dig,
ett kärlekens sinne – att jag må tjäna dig,
ett trons sinne – att jag må förbli i dig.
Dag Hammarskjöld (1905 - 1961)
Kom
Kom, du fördolda skatt.
Kom, du eviga liv.
Kom, du som ingen har känt.
Kom, du namnlösa glädje, som aldrig tar slut.

Kom, du frälsningens mål.
Kom, du som väcker oss upp ur vår sömn.
Kom, du de dödas uppståndelse.
Kom, du som ingen har sett, orörd och ofattbar.

Kom, du som bor ovan alla himlar men kommer till oss och är nära.
Ständigt åkallar man ditt namn, men ditt väsen kan ingen förstå.

Kom, du som själv är min längtan.
Kom, du tröst för min arma själ.
Kom, du min andedräkt och mitt liv.
Kom, du min fröjd och min ära.
Simon den nye teologen (949 – 1022)
Ge oss dig
Nåderike och barmhärtige Fader,
ge oss vishet så att vi kan förnimma dig,
förnuft så att vi kan förstå dig,
uthållighet i att söka dig,
tålamod i att vänta på dig,
ögon att se dig med,
ett hjärta som kan meditera över dig,
och ett liv för att förkunna dig.
Benedictus av Nursia (ca 480 – 540)
Herrens bön
Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

1917 års översättning:
Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Jesus Kristus, Matt 6:9-13
Förvandlat liv
Herre Kristus, ge oss en längtan efter att ha dig som vår frälsare,
inte i en annan värld utan i denna.

Då kan du förvandla och omskapa våra liv,
på samma sätt som du hjälpte de blinda att se och de lama att gå.

Då kan ditt sinnelag forma och prägla oss;
din ödmjukhet, ditt självutgivande, din kärlek till Fadern,
din lust att göra hans vilja och att endast söka det som ärar honom.

Då kan Guds rike bryta fram i våra hjärtan och runt omkring oss för alltid och överallt.
Willliam Law (1686 – 1761)
Bön för Sverige
Vår Gud, vår Skapare och Herre,
vi tackar Dig och prisar Dig
för våra liv och för vårt land.
Vi, Dina barn i Sverige, ber Dig, genom Din Son Jesus Kristus:
förlåt oss och hjälp oss förlåta varandra,
hjälp oss komma nära Dig och Ditt Rike,
lär oss älska varandra och vårt vackra land,
ge oss allt som vi verkligen behöver -
förbarma Dig över oss
och rädda oss från det onda, inom oss och utom oss.
Gud, välsigna Sverige, dess folk och dess natur,
var med oss och ge oss Din frid
- nu och i all tid.

I Jesu namn,
Amen
Tackbön
Gud, jag tackar dig!
Jag tackar dig att jag är född som människa.
Med all min begränsning är jag dock en människa skapad till din avbild.

Jag tackar dig för den värld som du satt mig att leva i:
för rymdens väldighet, för jordens skönhet,
för havets majestät och bergens ro.

Jag tackar dig för allt som gror och växer,
för levande vatten, för färgernas och formernas spel som fyller mitt sinne med ständigt ny glädje.

Jag tackar dig för allt stort och rikt som du ger genom människors,
forskningens ljus, konstens härlighet, för skönhet,
glädje och vishet som jag får njuta av.

Jag tackar dig för lyckans och sorgens erfarenheter,
för arbete och avspänning, för dagens många uppgifter och för nattens vila.

Jag tackar dig för alla människor jag fått komma nära,
för all godhet och gemenskap jag fått möta.

Jag tackar dig först och sist, min Gud,
för den yttersta orsaken till att jag har att tacka för:
din djupa, flödande kärlek och för dess innerligaste uttryck,
Jesus Kristus, ur vars ansikte din härlighet strålar fram.

Låt tacksamhet för alla dina gåvor, Gud,
alltid finnas som en grogrund i min själ.
Jeanna Otterdal (1879 – 1965)
Gör mig till ett redskap
Herre, gör mig till ett redskap för din fred.
Låt mig att bringa kärlek, där hatet råder.
Låt mig att skänka förlåtelse där orätt har begåtts.
Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder.
Låt mig bringa sanning där villfarelse råder.
Låt mig bringa tro där tvivlet råder.
Låt mig bringa hopp där misströstan råder.
Låt mig bringa glädje där sorgen råder.

Mästare, hjälp mig att söka inte så mycket att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket att bli förstådd som att förstå,
inte så mycket att bli älskad som att älska

Ty det är genom att ge som man får.
Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta som man blir förlåten.
Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
Franciskus av Assisi (1181 – 1226)
Inför den nya dagen
Jesus, den nya dagen är full av möjligheter.
Hjälp mig att ta vara på dem.

Jesus, den nya dagen innehåller frestelser.
Hjälp mig att undvika dem.

Jesus, den nya dagen fylls med solens ljus.
Hjälp mig att ta emot Ditt ljus i mitt inre.

Jesus, den nya dagen blir allt varmare.
Hjälp mig att ta emot Din värme och kärlek.

Jesus, den nya dagen talar om att Gud har skapat allt.
Hjälp mig att skapas på nytt och själv göra något skapande.

Jesus, den nya dagen tickar på och sekunder blir minuter och timmar.
Hjälp mig att ta vara på tiden och inte glömma evigheten.
Pingstbön

Kom Helige Ande,
godhetens och
sanningens Ande,
och fyll våra hjärtan
med Din kärleks eld.

Ge oss ljus,
ledning och inspiration
så att vi ser, förstår
och handlar rätt.

Ge oss nåden
att leva efter Kristi vilja
och följa Honom som är
vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp
förankrat i Gud,
vårt ursprung och mål.

Pingst 2020